Huy là ai?

Xin chào!

Mình là Huy, là một người yêu thích công nghệ và hay chia sẻ những quan điểm cá nhân về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống.

Mình cũng là một kẻ yêu nhiếp ảnh, đặc biệt là về portrait và conceptual photography.

Ủng hộ blog của mình nhé!